დაგეგმვა

ჰიდრო ელექტროსადგურების სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმვა

ანალიზი

ჰიდრო გეოლოგია-სტრუქტურული ანალიზი და დიაგნოსტიკა

პროექტირება

ჰიდრო საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები

მშენებლობა

ჰიდროელექტროსადგურები

ელექტროგადამცემი ხაზები

საინჟინრო კონსტრუქციები

სერვისი4

დასრულებული პროექტები

ყველა სიახლე

სიახლეები

ჩვენი პარტნიორები