შპს ჰიდრო

შპს „ჰიდრო" ქართული კომპანიაა, რომელიც ქვეყნის ენერგოსფეროს მომსახურების და ენერგო-პროექტირების უპირობო ლიდერია. ის სამშენებლო, სამონტაჟო და საპროექტო სამუშაოების სრულ კომპლექსს ახორციელებს.

კომპანიის მთავარ ღირებულება პროფესიონალთა ის გუნდია, რომელიც მუშაობს ამ კომპანიაში და რომელთაც შესწევთ ძალა აწარმოონ სამშენებლო სამუშაოების მთლიანი კომპლექსი. მათ შორის სამშენებლო ნებართვების მიღება, საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება, მშენებლობის მართვა, კაპიტალური მშენებლობა, რემონტი და დაზიანებული ობიექტების რეკონსტრუქცია.

კომპანია მუდმივად გეგმავს და ახორციელებს მომსახურების ხარისხის ამაღლების პროცესებს. ნერგავს ახალ და თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

შპს „ჰიდრო" -ს შესრულებული აქვს დიდი მოცულობის სამუშაოები საქართველოს თითქმის ყველა ელექტროსადგურსა და გამანაწილებელ ქსელში. იგი მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოურ ფირმებთან. საწარმოს თანამშრომლები ეწევიან ფართო სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობას ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში.


კომპანია „ჰიდრო“ საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირება და მშენებლობა
 • სამელიორაციო არხების და ქსელების პროექტირება
 • მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელების და ქვესადრურის პროექტირება
 • ტოპო რუქების მომზადება.
 • დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელების და ქვესადრურის პროექტირება
 • სანიაღვრე შემკრები ქსელების პროექტირება
 • მდინარების ჰიდროლოგიური შესწავლა.
 • -
 • სხვადასხვა ტიპის სავენტილაციო სამუშაოები;
 • -
 • წყალარინების (კანალიზაცია) შემკრები
კომპანიის „ჰიდრო“ - სუმთავრესი ღირებულებებია:

 • უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა;
 • პროფესიონალიზმი და პიროვნული ღირსება;
 • სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ;
 • სოციალური პასუხისმგებლობა.
კომპანია მუდმივად გეგმავს და ახორციელებს მომსახურების ხარისხის ამაღლების პროცესებს. ნერგავს ახალ და თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

შპს „ჰიდრო" -ს შესრულებული აქვს დიდი მოცულობის სამუშაოები საქართველოს თითქმის ყველა ელექტროსადგურსა და გამანაწილებელ ქსელში. იგი მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ და უცხოურ ფირმებთან. საწარმოს თანამშრომლები ეწევიან ფართო სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობას ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში.