.
კატეგორია

მისამართი

შპს „ჰიდრო“-ს მისამართი

იურიდიული მისამართი

თბილისი გომის ქ. #2

ფაქტიური მისამართი

თბილისი გ.ხანცდელის #23

ტელ/ფაქსი: +995 032 292 15 81

მობ: +995 599 450 599