.
კატეგორია

ზღვის ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობა ანაკლიაში

ზღვის ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობა ანაკლიაში

ზღვის ნაპირდამცავი კონსტსუქციის სამშენებლო სამმუშაოები ანაკლიაში - სტატუსი მიმდინარე

ფოტო გალერეა