დაბა მესტიაში მშენებარე სასტუმროს გარე წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელის მოწყობა.