დაბა მესტია

პროექტის აღწერა

თრიალეთის წევის ქვესადგურის გარე ელექტრომომარაგების ორჯაჭვიანი 110 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის #26-37/87 უბნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამუშაოები

დამკვეთი: შპს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.

 

პროექტის ღირებულება:  1 065 750

 

შესრულების ვადები: 2011 წლის 5 აგვისტოდან - 2011 წლის 15 ოქტომბრამდე

 


"220 კვ ეგხ "მენჯი-ხორგა"
- შპს სსე-ს ბაზიდან (ქ/ს მენჯი-220 ქ. სენაკი ჯანაშიას ქ. #2) 220 კვ ეგხ "მენჯი-ხორგასათვის"საძირკველების, რიგელების, სამაგრი ელემენტების, მოთუთიებული ლითონის ანძების, მომჭერებისა, Aჩ2-240/32 და Aჩ2-300/66