შპს "ჰიდრო" -ს საქმიანობის სფეროა:

კომპანიის მთავარ ღირებულება პროფესიონალთა ის გუნდია, რომელიც მუშაობს ამ კომპანიაში და რომელთაც შესწევთ ძალა აწარმოონ სამშენებლო სამუშაოების მთლიანი კომპლექსი. მათ შორის სამშენებლო ნებართვების მიღება, საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება, მშენებლობის მართვა, კაპიტალური მშენებლობა, რემონტი და დაზიანებული ობიექტების რეკონსტრუქცია.

 • ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირება და მშენებლობა 20 მგვტ-მდე
 • დაბალ და საშუალო დაწნევიანი კაშხლების პროექტირება და მშენებლობა 30 მეტრ სიმაღლემდე.
 • მაგისტრალური მილსადენების და სარწყავი არხების პროექტირება და მშენებლობა.
 • სამელიორაციო არხების და ქსელების პროექტირება და მშენებლობა
 • მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელების და ქვესადრურის პროექტირება და მშენებლობა 35-110 კვ.
 • დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელების და ქვესადრურის პროექტირება და მშენებლობა 0,4-10 კვ.
 • წყალმომარაგების მაგისტრალური და გამანაწილებელი ქსელების პროექტირება და მშენებლობა.
 • წყლის გამწმენდი და გაუსნებელყოფის ნაგებობების პროექტირება და მშენებლობა
 • წყალარინების (კანალიზაცია) შემკრები ქსელების პროექტირება და მშენებლობა
 • წყალარინების (კანალიზაცია) გამწმენდი ნაგებობების პროექტირება და მშენებლობა
 • სანიაღვრე შემკრები ქსელების პროექტირება და მშენებლობა.
 • ნაპირდამცავი და ნაპირსამაგრი ნაგებობების პროექტირება და მშენებლობა
 • მდინარების ჰიდროლოგიური შესწავლა.
 • ტოპო რუქების მომზადება.
 • საფეხმავლო და მცირე გაბარეტების მქონე სავტომობილო ხიდების პროექტირება და მსჰენებლობა.